top of page
  • 作家相片Bagguys

9個令你變高手的砌圖技巧 !幫你輕鬆完成!


⚠️9個砌圖技巧分享⚠️


1️⃣先找邊位及四個角落的拼圖,形成外框

2️⃣新手可以先分背面字母)(A-E區)減低難度 (自問高手可以唔洗理)

3️⃣以水彩顏色及文字部分分類,先完成較容易的文字部分,再到較難的水彩部分

4️⃣留意文字特徵筆劃粗幼,將每個文字慢慢砌出,再組合成一句句子

5️⃣每一小部分完成,可以試下合併一下

6️⃣拼圖背面字母可以用來確定拼圖上下方向 或 一小部分是否正確

7️⃣最後通常得反顏色好相似部分,先分好上下方向,之後就要不停試

8️⃣反轉背面對一下背面輔助字母是否工整

9️⃣堅持到底,永不放棄

跟住以上步驟⬆️你就發現砌砌圖唔係想像中咁難😍

而且仲好有挑戰性同滿足感💪🏻

拼圖款式 https://www.bagguyshk.com/puzzle


777 次查看0 則留言

Comments


bottom of page